Debatní síťovací setkání na téma regulace prostituce

26.8.2014  Praha  |  Žhavému tématu letošního léta - návrhu zákona na regulaci prostituce. Setkání proběhne 26.8. od 18:00 již tradičně ve Viničním altánu v Havlíčkových sadech. Více

Mezinárodní vědecká konference Sexuality 8 - (de)konstrukce - (re)prezentace

9.10.2014  Olomoucký kraj  | 
Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií při FF UP v Olomouci spolu s dalšími organizacemi pořádá poprvé v Česku výroční odbornou konferenci "Sexuality". Tematicky se konference zaměřuje na kritiku a (de)konstrukci identit, praxí, reprezentací a konceptualizací spojených se sexualitami, a to v jejich historických, institucionálních, lokálních, výzkumných a oborových kontextech.
Více

Debatní síťovací setkání na téma regulace prostituce

26. srpna 2014 (úterý)
Žhavému tématu letošního léta - návrhu zákona na regulaci prostituce. Setkání proběhne 26.8. od 18:00 již tradičně ve Viničním altánu v Havlíčkových sadech. Více

Mezinárodní vědecká konference Sexuality 8 - (de)konstrukce - (re)prezentace

9. října 2014 (čtvrtek) - 11. října 2014 (sobota)
Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií při FF UP v Olomouci spolu s dalšími organizacemi pořádá poprvé v Česku výroční odbornou konferenci "Sexuality". Tematicky se konference zaměřuje na kritiku a (de)konstrukci identit, praxí, reprezentací a konceptualizací spojených se sexualitami, a to v jejich historických, institucionálních, lokálních, výzkumných a oborových kontextech.
Více

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.